مردن امرساده ای ایست

مردن امرساده ایست

مردن امرساده ای ایست

مردن امرساده ایست

یه روز چشم باز میکنی میبینی نتنها چیزی بدست نیاوردی بلکه همون ابتدایی ترین چیزاتم داری از دست میدی!

دست بجنبون!

رهاترین هم باشی ، وسوسه میشوی که وسوسه کنی

  وسوسه هایی از جنس حوا....

نسبت به کسانی که میدونیم دوسمون دارن,بی رحم نباشیم.


اعصاب خوذد کن تر از این  چهارشنبه سوری داشتیم مگه؟!

یه سری کودن جلویه ماشین رو گرفتن که ماروبترسونن! الحقم موفق شدن!

من ترسیدم از دیونگیه این جماعت نفهم!

بدم میاد از بی توانی! حتی اگه از سر عقل باشه

. من خیلی بیشعورم که دعا کردم  نسلشون منقزض  شه؟!

"شنیر " دلقک دیوانه,آیا امادگی پذیرش مسؤلیت آشفتگی ذهنی من را داری؟!

هیچ موقع به اندازه ی الان ذهنم انقد درگیر نبوده

درگیر خودم!

کسی که باید میشدم و نشدم!

کسی که باید بشم و وقتهای زیادی از دست دادم

گنگ در اولویت ها

                                         "یا علی مددی"

استیصال در مقابل اندوه عزیزانت بدبختیه کامل است....


" بسیاری از دختران هستند که  نمی دانند خوشحال و سعادتمندند,آن ها چنان به خوشی ها

عادت کرده اند که احساساتشان فلج شده است,اما من ,هر لحظه خوشبختی خودم را احساس

می کنم

و یقیین دارم که خوشبختم

و هر واقعه نامساعدی هم که پیش آید ,به این عقیده باقی خواهم ماند و به ناراحتی ها مانند تجربه ی

جالبی می نگرم و از این که از تجربه ی تازه ای غافل نمانده ام خوشحالم

(( آسمان بالای سرم به هر رنگی باشد ,من برای هرگونه سرنوشتی حاضرم))

.

.

.

آخ که چقد تو خوبی بابا لنگ دراز عزیز!

بابا لنگ دراز عزیز

آیا شماهم از اطرافیان و عزیزانتان رنجیده خاطر میشوید؟

هیچ وقت آنها قلب شما را به درد اورده اند؟

 امیدوارم هرگز چنین چیزی را شما نجربه نکنید زیرا بسیار بیشتر از انچه ممکن است تصورش را کنید

دردناک خواهد بود

لحطاتی در زندگی پیش می آید که آرزو خواهید کرد ای کاش یک جروشا ابوت تنها و بی کس بودید

و بار تمام زندگی را تنهایی به دوش میکشیدید

حتی اگر شانه هایتان به قدر کافی قوی نبودند

                                                                 

زندگی همواره زیبا خواهد بود حتی اگر ما زیبایهایش را بلد نباشیم...


                                                                                  یک جروشا ابوت قلابی

به شدت معتقدم زندگی همیشه زیباس


حتی تو این شرایط گندی که دارم


حتی زمانایی که عاجزی به معنایه واقعی


امید به زندگی هست شورشم هس حتی اشتیاقم ممکنه باشه


اما یه بسته سیگار ته کوله پشتیم برای مواقع ریکاوری جز ضروریات شده!