مردن امرساده ای ایست

مردن امرساده ایست

مردن امرساده ای ایست

مردن امرساده ایست

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

پیشرفت حتی اگه مورچه ایم باشه حس خوبی به ادم میده


خدارو شکر که دارم راهمو پیدا میکنم


قدم های کوچیک با صلابت تر و محکمتر برداشته میشن:)