مردن امرساده ای ایست

مردن امرساده ایست

مردن امرساده ای ایست

مردن امرساده ایست

کتاب های که خوانده ام

1.بابالنگ دراز _جین وبستر
(باید اعتراف کنم انیمه ی معروف جودی ابوت بی تاثیر تو خوندن کتابش نبود,باید به این کتاب برگشت!
دفعه ی بعدی ترجمه ی مهرداد مهدویان رو میخونم)
                               


2.عقاید یک دلقک _هانریش بل
(جالبترین قسمت شینر برای من این بود که تمام افکاری که در گوشه های پنهان ذهنم وجود داشت رو به
صورت بینهایت عملی میکرد,نثر جالب و رونی نداشت! احتمال زیاد مشکل ترجمه ای بود و گرنه چرا باید
ادبیات نوبل ببره؟
اعتراف میکنم تا قبل این کتاب حتی نمیدونستم کاتولیک و پروتستانی هم موجوده!)

3.استیو جابز_والتر آیسا کسون_گروه مترجمان
(نامفهوم بود نمیتونم تمومش کنم! شاید بعدا ها که اطلاعات بیشتری داشتم دوباره خوندنشو شروع کنم)
 
4. دشمن عزیز_جین وبستر_مهرداد مهدویان
(قلم روان و ساده ی جین وبستر دلچسبه! مشکلات احتمالی یه نوانخانه رو خوب به تصویر کشیده
رمان اجتماعی و ساده ایه!)

5.آتش بدون دود_نادر ابراهیمی( اینجام کتاب دوم بخش دوم! آشفتگی تو به تصویر کشیدنه شخصیاتا
امیدوارم بتونم تموم کنم و نصفه رهاش نکنم)