مردن امرساده ای ایست

مردن امرساده ایست

مردن امرساده ای ایست

مردن امرساده ایست

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

به شدت معتقدم زندگی همیشه زیباس


حتی تو این شرایط گندی که دارم


حتی زمانایی که عاجزی به معنایه واقعی


امید به زندگی هست شورشم هس حتی اشتیاقم ممکنه باشه


اما یه بسته سیگار ته کوله پشتیم برای مواقع ریکاوری جز ضروریات شده!


درست عین پلاسکو


هر یه تیکه ای که ازم بر میدارن یا تکونش میدن حتی آتیش پنهون زیرش شعله میکشه


و میسوزونه

"درست عین پلاسکو"


تناقض عجیبی سراغم اومده به جای اینکه ناراحت باشم آرومم خیلی آروم

این بدترین اتفاق ممکنه